Vad är Cialis?

Hur fungerar Cialis

Cialis motverkar impotens genom att öka blodflödet till penis. Genom att slappna av de blodkärl som finns i penis, hjälper detta receptbelagda läkemedel till att öka blodflödet till densamma. Läkemedlet är potenshöjande och är avsett för vuxna män som har erektil dysfunktion, det vill säga potensproblem. Det ökade blodflödet till penis ger en erektion och användning av Cialis möjliggör för män som lider av impotens att få och bibehålla en erektion, och därmed kunna genomföra samlag.

  • Cialis är ett utmärkt potenshöjande medel för män som drabbats av potensproblem
  • Den aktiva substansen tadalafil har en avslappnande effekt på penis blodkärl, vilket resulterar i ett ökat blodflöde och en mer kraftfull erektion
  • Cialis hjälper till att skapa och bibehålla en starkare erektion

 

Om tadalafil – vad innehåller Cialis?

Tadalafil, som är den aktiva substansen i Cialis, gör blodkärlen i penis avslappnade. Detta ger ett förbättrat blodflöde till penis, vilket gör att den erigeras. Tadalafil kan börja verka redan efter 20 minuter och dess effekt kan vara i upp till 36 timmar, medan andra aktiva substanser i potenshöjande läkemedel ofta tar upp till en timme eller mer att verka och vars effekt avtar redan efter ungefär 5 timmar.

 

Effekt och verkan

Genom att slappna av blodkärlen skapar Cialis ett ökat blodflöde till penis, vilket vid sexuell stimulans förbättrar chanserna till en hård och erigerad penis. Det är kombinationen av användningen av läkemedlet och den sexuella stimulansen som ger denna effekt och den sexuella stimulansen är därför nödvändig för att läkemedlet ska ha någon verkan.

Snabb och långvarig effekt

Cialis är snabbverkande och kan ge effekt redan efter ungefär 20 minuter. Den potenshöjande effekten hos tadalafil, har visat sig ha en långvarig effekt på potensen – upp till 36 timmar. Detta är avsevärt mycket längre än varaktigheten hos många andra läkemedel som syftar till att höja potensen.

 

Cialis: resultat i studier och undersökningar

I kliniska studier har den potenshöjande effekten hos Cialis aktiva substans tadalafil kunnat påvisas. Den andel patienter som återfick sin normala förmåga till erektion uppgick till 58,6 procent hos patienter som behandlades med 20 mg tadalafil och 39,7 procent hos de som fick 10 mg tadalafil. Motsvarande siffra i placebogrupperna låg på 10,9 procent.

I andra studier där patienter som led av erektil dysfunktion behandlades med Cialis, fick patienterna själva betygsätta sin förmåga att få erektion före och efter behandlingen. Alla personer som deltog i studien hade tidigare angett en erektil förmåga på ungefär 15 av 30. De patienter som behandlades med 10 mg Cialis betygsatte efter avslutad behandling sin erektila förmåga till ett genomsnitt på 22,6 av 30 medan de som behandlats med 20 mg Cialis satte ett betyg på 25 av 30.

Ingen påvisad effekt på spermierna

I studier där forskarna har undersökt tadalafils eventuella effekter på spermier, där deltagarna under 6-9 månader behandlades med 10 respektive 20 mg tadalafil, påvisades ingen negativ effekt på spermierna. I två av de tre studierna visade resultaten på en minskning i det genomsnittliga antalet spermier men dessa skillnader saknade klinisk betydelse. I en av studierna påvisades inte denna skillnad överhuvudtaget. Man kunde heller inte påvisa någon negativ inverkan på reproduktiva hormoner, testosteron eller andra hormoner i jämförelse med placebo.

 

Eventuella biverkningar när man tar Cialis

De vanligaste biverkningarna vid användning av Cialis är huvudvärk, rygg- eller muskelvärk, rodnad i ansiktet, problem med matsmältningen eller magen, nästäppa samt smärta i armar eller ben. Dessa biverkningar förekommer hos cirka 1-10 procent av de personer som använder läkemedlet.

Mindre vanliga biverkningar

De biverkningar som är lite mindre vanliga och förekommer hos 0,1-1 procent av de patienter som behandlas med läkemedlet inkluderar: yrsel, olika synstörningar, magsmärta, ökad svettning, svårigheter att andas, blödningar från penis, blod i sperman eller urinen, ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning, blodtrycksförändringar, tinnitus samt näsblod.

Sällsynta biverkningar

Sällsynta biverkningar som förekommer hos 0,01-0,1 procent av patienterna som behandlas med Cialis är: svimning, tillfällig minnesförlust och krampanfall, försämrad eller förlorad hörsel, hudirritation, röda ögon, svullna ögonlock, synnedsättning samt totalt synbortfall. Det finns också rapporter om hjärtattack och stroke men de flesta av de drabbade led sedan tidigare av hjärtproblem. Även migrän och svullnader i ansiktet orsakade av allergiska reaktioner samt kärlkramp och hjärtproblem har rapporterats som biverkningar i sällsynta fall.

 

Dosering och intag

Cialis finns i tabletter på 5, 10 och 20 mg. Rekommenderad dos är 10 mg men din dos kan vara högre eller lägre, beroende på läkarens rekommendation. Tabletten ska tas före du ägnar dig åt sexuellt umgänge och är inte rekommenderad för dagligt bruk. Dosen på en tablett per dag bör inte överskridas. Överdosering av läkemedlet kan ge någon av de biverkningar som finns beskrivna lite längre upp på denna sida.

Intag av alkohol tillsammans med Cialis

Om du dricker alkoholhaltiga drycker i samband med att du använder Cialis, kan detta påverka din sexuella förmåga i negativ bemärkelse och dessutom sänka blodtrycket temporärt. Därför bör du inte inta större mängder alkohol efter att du har tagit läkemedlet, eller innan du ska ta detta, eftersom du annars riskerar att kännadig yr när du ställer dig upp.

 

Kontraindikationer

Cialis är kontraindicerat, vilket innebär att du inte bör använda läkemedlet, om du är allergisk mot dess aktiva substans tadalafil eller något av de hjälpmedel som finns angivna i bipacksedelns innehållsförteckning. Du bör heller inte använda detta läkemedel om du samtidigt använder läkemedel innehållandes organiska nitrater eller kväveoxiddonatorer, exempelvis amylnitrit. Anledningen till detta är att Cialis kan öka deras effekt, vilket kan få negativa konsekvenser.

Andra kontraindikationer

Om du lider av någon allvarlig hjärtsjukdom eller under de senaste 90 dagarna har drabbats av en hjärtattack bör du inte använda Cialis. Samma sak gäller om du nyligen har genomgått ett slaganfall, eller har lågt alternativt onormalt högt blodtryck. Om du har drabbats av det som kallas en “stroke i ögat” (NAION) bör du inte heller använda läkemedlet.

Samtidig användning av riociguat

Du som använder läkemedlet riociguat bör också undvika att bruka Cialis. Anledningen till detta är att den blodtryckssänkande effekt som riociguat har kan ökas om du samtidigt använder Cialis.